Tìm kiếm
HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
False 1755Ngày cập nhật 03/03/2021

          Thực hiện Nghị quyết liên tịch số số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,     Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chiều ngày 01/03/2021,        Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn về quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

          Tham dự Hội nghị có ông Trần Quốc Phụng – Phó Bí thư Huyện ủy,        Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; bà Huỳnh Thị Lan – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; ông Trần Văn Hát - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; các ông, bà đại diện lãnh đạo và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn các cơ quan, đơn vị, địa phương có người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe ông Trần Văn Hát triển khai một số nội dung liên quan đến Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14, ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/01/2021 của     Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, Hội nghị cũng đã được nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giải đáp một số vấn đề mà các cơ quan, đơn vị và Mặt trận các xã, thị trấn còn nhiều thắc mắc.

UBMTTQVN huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.328.003
Truy cập hiện tại 2.090