Tìm kiếm
HIỆU QUẢ DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN TRONG TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ
False 2314Ngày cập nhật 08/02/2021

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là việc phát huy vai trò thực hành dân vận của các cơ quan, cán bộ nhà nước”[1] từ khi tái lập huyện đến nay cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức huyện Nam Đông luôn “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", coi công tác dân vận luôn có vai trò quan trọng đối với các cơ quan Nhà nước, góp phần giữ gìn, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thông qua công tác dân vận chính quyền để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, thay đổi tập quán canh tác, xóa bỏ được các hủ tục lạc hậu, chuyển giao khoa học kỹ thuật theo hướng hiện đại, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân… đó là một quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì, bền bỉ, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Đó là sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự năng động, sáng tạo của Chính quyền cùng với sự chung tay, đồng lòng, đồng sức của Nhân dân, để xây dựng huyện Nam Đông ngày càng phát triển và yên bình, hạnh phúc.

“Dân vận” để nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội đã khó, nhưng “Dân vận” để nhân dân từ bỏ những lợi ích kinh tế trước mắt, xóa bỏ rào cản quyền lợi cá nhân để đồng thuận với Nhà nước, với cộng đồng, với xã hội chung tay góp phần xây dựng quê hương lại càng khó hơn. Chính vì vậy công tác “Dân vận” trong tiếp dân và giải quyết đơn thư có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng vào Chính quyền các cấp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới.

Từ khi mới tái lập năm 1990, Nam Đông là một huyện miền núi với điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hệ thống hạ tầng gần như chưa có gì, trình độ dân trí thấp, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, tập tục canh tác lạc hậu, hiểu biết về pháp luật còn rất nhiều hạn chế, đa số người dân sống theo “Luật tục”; tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Đảng và Nhà nước của một bộ phận nhân dân vẫn còn phổ biến. Bên cạnh đó một số phần tử lợi dụng sự cả tin của người dân để kích động, gây rối, làm cho việc thực hiện các chương trình, dự án càng thêm phức tạp. Cơ chế, chính sách trong đền bù chưa hài hòa, còn nhiều bất cập, các văn bản luật phải thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, làm cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng càng thêm khó khăn. Một bộ phận cán bộ, công chức cấp huyện và các xã, thị trấn chưa thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân để tuyên truyền, vận động hay thuyết phục, mà lấy tư duy của mình để áp đặt cho người khác, lấy pháp luật, lấy chế tài để buộc người dân chấp hành; thậm chí vẫn có cán bộ, công chức giải quyết công việc còn né tránh, đùn đẩy, thái độ thiếu tôn trọng nhân dân, làm cho quan hệ giữa cán bộ và người dân ngày một căng thẳng, khó khăn lại thêm khó khăn.

Trước những thách thức, khó khăn đó, lãnh đạo huyện đã chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Qua 30 năm, đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên và định kỳ hơn 2.089 cuộc (bao gồm tiếp công dân định kỳ, tiếp dân thường xuyên tại trụ sở và tiếp công dân tại các xã, thị trấn) với khoảng 1.510 lượt người tham dự/ 946 ý kiến, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận và giải quyết 229 đơn (gồm: 21 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo, 198 đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp). Thông qua giải quyết đơn thư đã thu hồi nộp trả ngân sách hơn 9,8 triệu đồng; trả lại cho cá nhân số tiền trên 105,3 triệu đồng; xử lý việc giao đất trái thẩm quyền với diện tích sai phạm trên 177m2, giao đất ở cho 06 hộ; công nhận quyền sử dụng đất cho 05 hộ; thông qua hòa giải thành đã góp phần làm lợi cho Nhà nước trên 6,8 tỷ đồng.

Ký kết quy chế phối hợp giữa Hội Luật gia huyện - Đài Truyền thanh truyền hình huyện - Thanh tra huyện trong tuyên truyền pháp luật giải quyết đơn thư

Thực hiện tốt công tác dân vận thông qua công tác tiếp công dân để giải quyết kiến nghị của người dân ngay khi chưa phát sinh đơn thư, giải quyết những vấn đề mới manh nha trước khi hình thành vụ việc phức tạp. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên tại Ban tiếp công dân huyện và tại các xã, thị trấn; đồng thời định kỳ tổ chức tiếp công dân tại các thôn, tổ dân phố để vừa giải quyết kịp thời, có trách nhiệm những kiến nghị của người dân vừa tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để cho nhân dân hiểu. Đa số những ý kiến của người dân thông qua công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên đều được giải thích, trả lời thấu tình đạt lý, những ý kiến cần phải xác minh làm rõ, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra và trả lời nhanh chóng cho người dân. Bên cạnh đó đã có thái độ kiên quyết xử lý những cán bộ có sai phạm nên sự tin tưởng của người dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Cùng với nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, lãnh đạo huyện cùng các ban ngành của huyện đã tăng cường về cơ sở, trực tiếp đến những lĩnh vực, vị trí trọng điểm, đến gặp từng hộ dân để giải quyết kịp thời, thấu đáo những khó khăn, vướng mắc. Huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị cùng tham gia làm công tác “Dân vận”. Dân vận trong giải quyết vấn đề dân tộc, dân vận trong giải quyết vấn đề tôn giáo, các tổ chức đoàn thể cùng chính quyền dân vận để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Việc này đã được cụ thể hóa hàng năm và cao điểm bằng bản ký kết thực hiện “Năm Dân vận chính quyền - 2019” giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy. Đến nay, công tác Dân vận chính quyền trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn được Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt; công tác cải cách hành chính chuyển biến mạnh mẽ, nhất là thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, minh bạch; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tăng cường; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong giải quyết công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, ngăn chặn kịp thời các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Đối với các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài “Dân vận” càng được quan tâm, điển hình 08 vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết thành công: Vụ khiếu nại tập thể của 09 hộ dân Hà An kéo dài trên 10 năm (Vụ khiếu nại này nằm trong danh sách 528 vụ việc phức tạp của cả nước), đến năm 2018 đã giải quyết dứt điểm; vụ khiếu nại tập thể của 04 hộ tại Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre và 01 hộ ở xã Hương Phú liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan qua địa bàn huyện kéo dài 02 năm được giải quyết thành công; vụ bà Huỳnh Thị Vy, xã Hương Phú đã chặn không cho thi công đường nội thị Hương Phú - Thị trấn Khe Tre kéo dài 04 năm, đã được giải quyết dứt điểm; kiến nghị của bà Trần Thị Xát, xã Hương Hữu là hộ đồng bào dân tộc thiểu số không đồng ý với mức giá bồi thường hỗ trợ, kéo theo nhiều hộ khác cùng khiếu kiện làm chậm tiến độ thi công... Các vụ việc này đã được nhiều cơ quan, tổ chức giải quyết nhiều lần, kéo dài nhiều năm nhưng vẫn không thành. Khi tiếp nhận, Thanh tra huyện đã tham mưu UBND huyện đề ra các giải pháp, xây dựng phương án, kịch bản khác nhau, phối hợp với các ngành tập trung quyết liệt, bám sát địa bàn, đi sâu sát từng việc cụ thể để đề xuất hướng giải quyết, với phương châm “Giải quyết vụ việc bằng hòa giải thành”. Để đạt được mục tiêu đó, quá trình giải quyết luôn tạo cho người dân một cảm giác thân thiện và gần gũi với người khiếu kiện, thấu hiểu sâu sắc được tâm tư và kể cả những “Điều khó nói”, những nỗi niềm của người dân, phân tích và làm rõ đúng sai. Vận dụng linh hoạt và phát huy tối đa năng lực, sở trường công tác của mỗi một cán bộ, công chức phù hợp với từng vụ việc; mời Hội Luật gia đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy tối đa khả năng truyền miệng trong nhân dân, dựa vào lực lượng và trí tuệ của dân để giải quyết những vấn đề bức xúc, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; nhờ “Tiếng nói” của những người có uy tín, kể cả những người có uy tín là chức sắc tôn giáo để tác động vào người cố tình chây ỳ khiếu nại, tạo ra sự tự ý thức học hỏi và nhìn nhận từ những người xung quanh, qua đó tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư dẫn đến tránh được khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Thành công của huyện Nam Đông đối với công tác dân vận chính quyền trong giải quyết đơn thư sau khi giải quyết khiếu nại, kiến nghị thì chính những người này là một tuyên truyền viên tích cực của huyện, là cánh tay nối dài trong công tác tuyên truyền vận động, sẵn sàng phối hợp với huyện và chính quyền địa phương để vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Kết hợp công tác dân vận, dân vận chính quyền vào giải quyết đơn thư đã được UBND huyện thực hiện với quan điểm là “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” như nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy[1] của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đề ra. Kết quả ngày hôm nay là sự kết tinh của trí tuệ tập thể, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo được thế trận lòng dân vững chắc, cùng nhau đoàn kết, xây dựng huyện Nam Đông - Huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới./.

 

Thanh tra huyện Nam Đông

 

 

 

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.250.525
Truy cập hiện tại 2.317