Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020
False 18586Ngày cập nhật 24/01/2021

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, đến nay Chỉnh phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn Luật; ngày 31/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 8909 /BKHĐT-PC về triển khai thi hành Luật Đầu tư. Trong khi chờ Chỉnh phủ ban hành nghị định và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản hướng dẫn; theo đó đề nghị các sở chuyên ngành, địa phương, nhà đầu tư thực hiện lập và trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước (ngoài Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh) theo hướng dẫn tại Công văn số 8909/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung Công văn hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chi tiết theo văn bản điện tử đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Hữu Tân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 307