Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng năm 2020
False 15881Ngày cập nhật 03/01/2021

Ngày 29/12/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định tặng Giấy khen đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng năm 2020 có tên như sau:

I. Tập thể:

1. Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Nhật

2. Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Long.

II. Cá nhân:

1.  Ông Phan Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Nhật

2. Ông Hồ Văn Bí, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Long

3. Ông Hoàng Trọng Hải, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện.

(có file quyết định đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 2.216