Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn phòng ngừa COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh
False 9443Ngày cập nhật 19/12/2020
Cấu trúc SARS-CoV-2

Ngày 14 tháng 12 năm 2020 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5188/QĐ-BYT về hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Theo đó, hướng dẫn biện pháp phòng ngừa chuẩn kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh bao gồm:

- Vệ sinh tay theo 5 thời điểm vệ sinh tay và theo kỹ thuật 6 bước.

- Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp tùy theo tình huống như khi xử lý máu, dịch tiết, chất tiết hay khi dự kiến sẽ tiếp xúc với máu, dịch tiết, chất tiết.

- Thực hiện quy tắc vệ sinh hô hấp khi ho, hắt hơi.
 
- Thực hiện dự phòng tổn thương do vật sắc nhọn trong khi chăm sóc người bệnh (NB).

- Xử lý dụng cụ chăm sóc NB tái sử dụng đúng quy trình.

- Thu gom, vận chuyển, xử lý đồ vải bẩn, an toàn.

- Vệ sinh môi trường chăm sóc NB.

- Xử lý chất thải đúng quy định.

- Sắp xếp NB an toàn:

+ Xếp NB nhiễm COVID-19 có tình trạng bệnh nặng vào phòng cấp cứu khu cách ly hoặc phòng cách ly có đầy đủ phương tiện cấp cứu riêng biệt.

+ Xếp NB không có biểu hiện nặng vào buồng riêng hoặc có thể sắp xếp theo nhóm cùng bệnh chung buồng.

+ Không xếp người có xét nghiệm COVID-19 dương tính với những người nghi ngờ nhiễm.

Xem chi tiết Quyết định 5188/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2020 và thay thế “Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

 

dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 389