Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Huyện Nam Đông: Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện năm 2020
False 6975Ngày cập nhật 12/12/2020

Ngày 11/12/2020, Chủ tich UBND huyện ký Quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện năm 2020.

Với sự nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, trong năm 2020 đã có 10 cơ quan được xếp loại xuất sắc, 01 cơ quan xếp loại tốt và 02 cơ quan xếp loại khá (có file văn bản đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 1.901