Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

công bố kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về phục vụ hành chính của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2020
False 9119Ngày cập nhật 12/12/2020

Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; UBND huyện đã tổ chức điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về phục vụ hành chính của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2020.

Đến nay đã thực hiện xong việc điều tra và công bố kết quả (có file văn bản đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.026