Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố 08 TTHC sửa đổi trong Lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
False 14796Ngày cập nhật 12/12/2020

Ngày 08/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3090/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính (08 TTHC) sửa đổi trong Lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 08 TTHC sửa đổi trong Lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có: Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện; Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện; Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW; Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW; Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV; Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV; Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV; Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến điện áp 35 kV.

www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 1.133