Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

UBND huyện Nam Đông đã đăng ký danh mục dự án định hướng kêu gọi đầu tư của huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025
False 31773Ngày cập nhật 19/08/2020

Vừa qua, UBND huyện đã có Văn bản số 949/UBND-TCKH ngày 29 tháng 7 năm 2020 về việc đăng ký danh mục dự án định hướng kêu gọi đầu tư của huyện Nam Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, thực hiện Công văn số 2008/SKHĐT-XTĐT ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế về việc lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 – 2025.

Sau khi nghiên cứu, rà soát và căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND huyện đăng ký danh mục dự án định hướng kêu gọi đầu tư của huyện Nam Đông để UBND tỉnh xem xét, công bố danh mục định hướng xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh theo biểu chi tiết đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 39.549