Tìm kiếm
Họp bàn giải pháp khôi phục địa mốc GPMB để xây dựng hàng rào đường La Sơn - Túy Loan.
False 751Ngày cập nhật 27/06/2020
Đường cao tốc La Sơn - Túy Loan

      Ngày 23/6/2020, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp bàn giải pháp thực hiện Công văn số 955/CV-SGTVT ngày 18/6/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc khôi phục thực địa mốc giải phóng mặt bằng để xây dựng hàng rào bảo vệ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

 

    Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất huyện (Phó chủ tịch thường trực Hội đồng đền bù GPMB dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tham mưu UBND huyện văn bản báo cáo UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải về tình hình thực hiện theo Công văn số 995/CV-SGTVT ngày 18/6/2020 của Sở Giao thông vận tải trước ngày 25/6/2020.

 

Nguyễn Quyết Thắng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 1.573