Tìm kiếm
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024) đã được phê duyệt
False 2409Ngày cập nhật 06/01/2020

Ngày 21/12/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2024 (thay thế các Quyết định của UBND tỉnh: Số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, số 37/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016, số 53/2017/QĐ-UBND ngày 27/7/2017, số 19/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 và số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019)./.

Ngày 21/12/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024).

       Theo đó, Bảng giá đất được sử dụng làm căn cứ:

       - Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

       - Tính thuế sử dụng đất;

       - Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

       - Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

       - Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

       - Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

       - Xác định giá đất cụ thể trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013.

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.209.754
Truy cập hiện tại 1.079