Tìm kiếm
Danh mục các sản phẩm nhựa thông dụng dùng 01 lần đề xuất thay thế, hạn chế sử dụng
False 3452Ngày cập nhật 03/01/2020
Hãy nói không với sản phẩm nhựa dùng 01 lần

Nhằm tăng cường đẩy mạnh hành động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” , ngày 07/01/2020 UBND huyện Nam Đông ban hành Công văn số 07/UBND-TNMT để đề xuất, hướng dẫn các giải pháp thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilong khó phân hủy. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn Triển khai Danh mục các sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần, túi nilong khó phân hủy và đề xuất, hướng dẫn triển khai một số giải pháp sử dụng vật liệu thay thế sản phẩm nilong khó phân hủy, nhựa sử dụng 01 lần (danh mục đính kèm).

 

 

 

Võ Thị Thu Hà
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.700