Tìm kiếm
Bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI
False 9201Ngày cập nhật 13/12/2019

Trong 2 ngày 12 và 13/12, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình KT-XH, quốc phòng an ninh năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, bàn, thông qua và quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

 

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội; tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2019; thu chi ngân sách, các giải pháp thực hiện; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; trả lời ý kiến cử tri của kỳ họp trước…Năm 2019, huyện Nam Đông có 12/15 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tổng giá trị sản xuất tăng 15,1%; tổng giá trị đầu tư phát triển đạt 450 tỷ đồng (110% kế hoạch, tăng 15,5%); thu ngân sách đạt 159% (tăng hơn 30%); tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 94%; tỷ lệ độ che phủ rừng là 83,4%; thêm xã Thượng Quảng đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới (nâng toàn huyện lên 6 xã)... Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện đang gặp một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Việc chuyến đối cơ cấu cây trồng, thâm canh ở các xã định canh định cư vẫn còn chậm, chất lượng, hiệu quả kinh tế vườn chưa cao; sản xuất chủ yếu theo hình thức nông hộ, nhỏ lẻ, thiếu liên kết; việc triến khai các đề án phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch sinh thái còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra; dự án cấp nước cho 5 xã vùng trên chậm triến khai; tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng ở bậc THCS còn cao; tính bền vững của hộ thoát nghèo chưa cao; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và sinh con thứ ba cao so với năm trước…

Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và thông qua nhiều chỉ tiêu, kinh tế - xã hội, chỉ tiêu môi trường và chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thông qua một số Nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt là tập trung sản xuất vụ Đông Xuân; Không để các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện thiếu đói trong dịp tết cổ truyền.

Tiến Dũng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.106
Truy cập hiện tại 160