Tìm kiếm
Công nhận Khu dân cư văn hóa năm 2019
False 11989Ngày cập nhật 12/12/2019

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông ban hành quyết định công nhận 60 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2019.

Danh sách các Khu dân cư được công nhận "Khu dân cư văn hóa" như sau:

 

TT

Khu dân cư

Xã, thị trấn

Ghi chú

 
 

01

Thôn Ka Tư

Xã Hương Phú

 

 

02

Thôn Thanh An

 

 

03

Thôn Hà An

 

 

04

Thôn Đa Phú

 

 

05

Thôn Xuân Phú

 

 

06

Thôn Phú Mậu

 

 

07

Thôn Phú Nam

 

 

08

Thôn Phú Hòa

 

 

09

Tổ dân phố I

Thị trấn Khe Tre

 

 

10

Tổ dân phố II

 

 

11

Tổ dân phố III

 

 

12

Tổ dân phố IV

 

 

13

Tổ dân phố V

 

 

14

Thôn Lộc Hưng

Xã Hương Lộc

 

 

15

Thôn Mỹ Hưng

 

 

16

Thôn Lộc Mỹ

 

 

17

Thôn Cha Măng

Xã Thượng Lộ

 

 

18

Thôn Thôn Ria Hố

 

 

19

Thôn Dỗi

 

 

20

Thôn Thôn 8

Xã Hương Hòa

 

 

21

Thôn 9

 

 

22

Thôn 10

 

 

23

Thôn 11

 

 

24

Thôn Ta Rung

Xã Hương Sơn

 

 

 

25

Thôn Pa Noong

 

 

26

Thôn Bha Bhar

 

 

27

Thôn A2

 

 

28

Thôn A Tin

Xã Thượng Nhật

 

 

29

Thôn Ta Lu

 

 

30

Thôn Lập

 

 

31

Thôn La Vân

 

 

32

Thôn Hợp Hòa

 

 

33

Thôn A Xách

 

 

34

Thôn Ta Rinh

 

 

35

Thôn Tây Linh

Xã Hương Giang

 

 

36

Thôn Phú Thuận

 

 

37

Thôn Thuận Lộc

 

 

38

Thôn Phú Nhuận

 

 

39

Thôn Rung Ghênh

Xã Hương Hữu

 

 

40

Thôn Ra Rang

 

 

41

Thôn Bá Tang

 

 

42

Thôn Ra Đang

 

 

43

Thôn Con Gia

 

 

44

Thôn Ga Hin

 

 

45

Thôn Ư Rang

 

 

46

Thôn Ka Đong

Xã Thượng Long

 

 

47

Thôn A Xăng

 

 

48

Thôn Cha Ke

 

 

49

Thôn A Gôn

 

 

50

Thôn Ta Vác

 

 

51

Thôn A Chiếu

 

 

52

Thôn A Dài

 

 

53

Thôn AP Rung

 

 

54

Thôn Tà Rầu

Xã Thượng Quảng

 

 

55

Thôn A Răng

 

 

56

Thôn A Ka

 

 

57

Thôn A Rò

 

 

58

Thôn Vinh Giang

 

 

59

Thôn Vinh Hưng

 

 

60

Thôn Vinh Mỹ

 

 

 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.721