Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
False 9401Ngày cập nhật 12/12/2019

Ngày 16 tháng 11 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 33//NQ-HĐND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh

Ngày 16 tháng 11 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 33//NQ-HĐND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn huyện với 15 công trình, dự án.

Tổng diện tích cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 58,92 ha rừng trồng.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.737