Tìm kiếm
Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc lần thứ I , năm 2019
False 9202Ngày cập nhật 02/11/2019

Ngày 29/10, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc lần thứ I, năm 2019. Có 22 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc đã được tuyên dương tại hội nghị này.

 

           Đến nay, toàn huyện Nam Đông có hơn 6.200 hộ gia đình đăng ký văn hóa, trong đó gần 5.400 gia đình được công nhận, chiếm 86,63%, tăng 0,4% so với năm 2016. Để đạt được kết quả này, những năm qua huyện Nam Đông đã tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về vai trò của gia đình, ý nghĩa và hiệu quả của phong trào xây dựng gia đình văn hóa nói riêng và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung. Song song với đó chú trọng phong trào: Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học...với 99 chi hội khuyến học, là cơ sở để xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào, hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, lao động sản xuất nâng cao thu nhập phát triền kinh tế gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình n Đến nay, toàn huyện Nam Đông có hơn 6.200 hộ gia đình đăng ký văn hóa, trong đó gần 5.400 gia đình được công nhận, chiếm 86,63%, tăng 0,4% so với năm 2016. Để đạt được kết quả này, những năm qua huyện Nam Đông đã tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về vai trò của gia đình, ý nghĩa và hiệu quả của phong trào xây dựng gia đình văn hóa nói riêng và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung. Song song với đó chú trọng phong trào: Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học...với 99 chi hội khuyến học, là cơ sở để xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào, hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, lao động sản xuất nâng cao thu nhập phát triền kinh tế gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều giá trị đạo đức truyền  gày càng bị mai một; ý thức tuân thủ pháp luật ở một số bộ phận nhân dân chưa được phát huy, đặc biệt là tình trạng bỏ học giữa chừng, tệ nạn rượu chè, cờ bạc và phòng chống bạo lực gia đình chưa được thống kê đầy đủ....

        Thời gian tới, huyện Nam Đông tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với gia đình văn hóa; Nâng cao chất lượng bình xét gia đình văn hóa; Bổ sung quy ước thôn, tổ dân phố văn hóa...

Quỳnh Trang
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.642.679
Truy cập hiện tại 1.140