Tìm kiếm
UBND huyện triển khái nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
False 10128Ngày cập nhật 27/09/2019

          Chiều ngày 26/9, UBND huyện tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019.

 

Chín tháng đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch cây lúa nước vụ Hè thu. Đối với kinh tế vườn có hơn 3.700 hộ tham gia hưởng ứng, trong đó có 320 hộ trồng mới, số còn lại cải tạo và chăm sóc. Tổng giá trị sản xuất đạt 75% kế hoạch, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước; tổng sản lượng lương thực có hạt hơn 4.200 tấn, đạt 93,5% kế hoạch năm; tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn là 325 tỷ đồng, đạt hơn 79% kế hoạch năm; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 19 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ…tiếp tục đôn đốc các xã đẩy mạnh thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới, tập trung vào các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm nay, hướng dẫn các xã lập dạ án các hạng mục phương thức sản xuất giai đoạn 2019-2020; đăng ký thực hiện xã, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

3 tháng cuối năm huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, QP-AN. Đối với sản xuất nông nghiệp hướng dẫn nhân dân cày ải, xuống giống vụ đông xuân; đôn đốc, vận động người dân phát triển chăn nuôi , tái đàn tăng thu nhập; nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời hổ trợ, tháo gỡ khó khăn…

Tiến Dũng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.642.696
Truy cập hiện tại 1.144