Tìm kiếm
Tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
False 7977Ngày cập nhật 25/09/2019

Ngày 17/9/2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Tại bổi tập huấn, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phổ biến một số nội dung liên quan đến các quy định về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, bao gồm:

- Luật Đầu tư công.

- Nghị định 161/2016/NĐ-CP và Quyết định 12/2017/QĐ-TTg.

- Quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình MTQG.

- Thông tư số 43/2017/T-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ tài chính sửa đổi Thông tư 43/2017/TT-BTC.

- Thông tư 15/2017/TT-BNNPTNT  ngày 15/02/2017 của Bộ NN&PTNT.

- Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016  của Bộ NN&PNNT.

- Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh.

- Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh.

- Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 23/4/2019 của HĐND tỉnh.

- Quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

 

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.642.610
Truy cập hiện tại 1.122