Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện Quý III năm 2019
False 16729Ngày cập nhật 29/08/2019

Ngày 28/8/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 41/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2019.

Từ ngày 31/5/2018 đến ngày 26/8/2019 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 538 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

- Số hồ sơ đã hoàn thành: 476 hồ sơ; đang xử lý: 62 hồ sơ.

- Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 476 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

474

99,6%

Hài lòng

2

0,4%

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

476

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

471

98,9%

Hài lòng

5

1,1%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

474

99,6%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

2

0,4%

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

476

100%

Cần giảm giấy tờ

-

-

Phức tạp

-

-

 

Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng. Trong quý III không có đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo./.

 

Thu Thảo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.981.662
Truy cập hiện tại 982