Tìm kiếm
Nam Đông: Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện
False 5640Ngày cập nhật 03/08/2019

Ngày 1/8, huyện ủy Nam Đông tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và một số Chỉ thị Kết Luận, Quy định của Ban bí thư và Bộ chính trị. Đồng thời, tổ chức lấy phiếu biểu quyết sắp xếp đơn vị hành chính xã Hương Giang và xã Hương Hòa.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, quán triệt Chỉ thị 25, ngày 8/8/2018 của Ban bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32, ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả  quan hệ đối ngoại trong tình hình mới; Chỉ thị 33, ngày 9/5/2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; Kết luận số 51, ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII….

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh; bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung tại đảng bộ, địa phương, đơn vị mình đạt kết quả cao nhất. Các cấp ủy đảng chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy gắn với thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận khác của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tại hội nghị đã tổ chức lấy phiếu biểu quyết sắp xếp đơn vị hành chính xã Hương Giang và xã Hương Hòa thành xã Hương Xuân.

Tiến Dũng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.172.950
Truy cập hiện tại 771