Tìm kiếm
Khai giảng lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019
False 4920Ngày cập nhật 25/07/2019

Thực hiện kế hoạch mở lớp, sáng ngày 23/7 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, phối hợp với xã Thượng Quảng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019 cho lực lượng đoàn viên thanh niên.

 

Trong 3 ngày, gần 30 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã được tiếp cận và học tập các chuyên đề như: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm củ của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người  và tư tưởng Hồ Chí Minh  về Đảng và xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam. Mục đích của việc mở lớp lần này nhằm giúp lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương nhận thức toàn diện, khái quát, hệ thống về tư tưởng của Hồ Chí Minh để các em  tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi khai giảng đại diện lãnh đạo địa phương mong muốn các học viên cần ghi nhớ những kiến thức được báo cáo viên truyền đạt; rèn luyện ý chí, lập trường, quan điểm vững vàng, hăng say lao động sản xuất. Kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và ý nghĩa lịch sử, thời đại của dân tộc.

Tiến Dũng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.163.651
Truy cập hiện tại 559