Tìm kiếm
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Đông tổ chức tuyên truyền, phòng chống ma túy năm 2019
False 5734Ngày cập nhật 19/07/2019

Tối ngày 18/7/2019, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2019. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Đông tổ chức chương trình văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2019. 

Chương trình nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới, nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng. Đồng thời tuyên truyền về ý nghĩa của “Tháng hành động phòng chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng chống ma túy” tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, hành động của hệ thống chính trị, các xã, thị trấn, nhà trường, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy./.

Phòng Tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.169.447
Truy cập hiện tại 1.316