Tìm kiếm
Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị
False 5170Ngày cập nhật 19/07/2019

Chiều ngày 17/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nam Đông, phối hợp với Ban tổ chức và Ban tuyên giáo huyện ủy bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XVI, giành cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở năm 2019.

 

Trong thời gian gần 1 tháng, 36 học viên được nắm được  những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lê nin; Những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng vào sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó cũng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào thực tế công tác và cuộc sống. Chủ động tích cực tham gia cùng các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Kết thúc lớp học Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã trao giấy chứng nhận cho 100% học viên. Trong đó có 8 học viên đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 22,2%, 26 học viên đạt khá, chiếm tỷ lệ 72,2%.

 

Tiến Dũng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.169.447
Truy cập hiện tại 783