Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Phát triển, sử dụng có hiệu quả nguồn lợi từ rừng tự nhiên được giao.
False 33215Ngày cập nhật 05/04/2014

      Huyện Nam Đông có tổng diện tích tự nhiên 64.777 ha, trong đó đất lâm nghiệp 54.657,46 ha, chiếm 84.37% diện tích tự nhiên. Phần lớn diện tích có rừng tự nhiên được các chủ rừng Nhà nước quản lý. Rừng và đất rừng tự nhiên huyện quản lý khoảng 7.000 ha.

Thực hiện chủ trương giao rừng tự nhiên cho nhân dân quản lý, sử dụng ổn định lâu dài, kể từ năm 2004, Huyện Nam Đông đã tiến hành giao 6.756 ha rừng tự nhiên cho 31 cộng đồng, 26 nhóm hộ và 81 hộ gia đình quản lý, sử dụng. Kể từ khi rừng được giao cho người dân quản lý sử dụng, tình hình khai thác lâm sản trái phép giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, do đa phần (70%) diện tích rừng tự nhiên được giao là rừng nghèo kiệt, rừng giàu chỉ chiếm 7,5% lại ở những vùng hiểm trở, xa dân cư, trong khi các cơ chế, chính sách hưởng lợi hiện nay chưa tạo điều kiện để người nhận rừng quản ly, phát triển hợp lý vốn rừng theo hướng bền vững. Nhằm quản lý, bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng hiện có, nâng cao chất lượng vốn rừng; tận dụng đất đai, khai thác tiềm năng thế mạnh từ rừng tự nhiên để phát triển vốn rừng nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập góp phần nâng cao đời sống nhân dân, gắn bó người dân với nhiệm vụ bảo vệ rừng, hướng đến quản lý rừng bền vững; đồng thời tăng độ che phủ rừng, tăng khả năng phòng hộ đầu nguồn và góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng trên địa bàn, Huyện đã xây dựng Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ với một số nội dung chủ yếu sau: - Làm giàu rừng với diện tích khoảng 1.200 ha, phương thức trồng bổ sung cây bản địa có giá trị kinh tế cao với mật độ 400 - 500 cây/ha; - Khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên với diện tích khoảng 4.000 ha; - Trồng mây các loại với diện tích khoảng 1.200 ha, mật độ khoảng 300-400 cây/ha; - Trồng lá nón với diện tích khoảng 100 ha, mật độ 2.000 cây/ha; - Xây dựng một số mô hình cây dược liệu, chăn nuôi dưới tán rừng để lấy ngắn nuôi dài. Thời gian thực hiện Đề án từ 2014-2020 và định hướng những năm tiếp theo. Nguồn kinh phí dự kiến hỗ trợ 12,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách hỗ trợ 2,5 tỷ, kêu gọi đầu tư các chương trình, dự án khoảng 10 tỷ đồng.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.488