Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giới Thiệu chung xã Hương Hòa
False 18020Ngày cập nhật 28/01/2013

     - Địa chỉ cơ quan: UBND xã Hương Hòa

 

     - Điện thoại cơ quan: 054.3875
     - Email:    huonghoa.namdong@thuathienhue.gov.vn
  
     - Dân số trung bình: 2.426 người 
     - Tổng diện tích: 10.84 Km2 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.477.471
Truy cập hiện tại 2.002