Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nam Đông: Bổ sung quy hoạch Ban thường vụ Huyện ủy
False 3388Ngày cập nhật 06/07/2024

Sáng ngày 3/7, huyện ủy Nam Đông tổ chức hội nghị lần thứ 17 (khóa XVI) mở rộng để bàn và thông qua tình hình phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm bàn và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Thu Hương, TUV – Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, các đồng chí đại diện các Ban, Văn phòng tỉnh ủy dự. Về phía huyện, đồng chí Trần Thị Hoài Trâm, TUV – Bí thư huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe tờ trình về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả kiểm tra giám sát sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm; thực hiện quy trình bầu bổ sung quy hoạch Ban thường vụ huyện ủy; dự thảo báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát; quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quyết định thành lập các Tiểu ban: Văn kiện, nhân sự, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030…Theo đó, sáu tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chương trình, dự án được triển khai đúng tiến độ. Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội là 253 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 28 tỷ đồng, đạt hơn 93% kế hoạch tỉnh giao. Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo, huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư những công trình thiết yếu, nhân dân tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, cải thiện môi trường.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm. Trong đó tập trung huy động, lồng ghép hợp lý các nguồn lực đầu tư các công trình thiết yếu, hỗ trợ nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xóa nhà tạm; huy động các nguồn lực trong dân để đầu tư sản xuất, môi trường, đóng góp trong xây dựng kết cấu hạ tầng và công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu kết bế mạc, đồng chí Trần Thị Hoài Trâm, TUV - Bí thư huyện ủy yêu cầu: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác phối hợp, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời và chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

 

 

Võ Thị Kim Chi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.119.916
Truy cập hiện tại 77