Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban điều hành chợ phiên
False 2491Ngày cập nhật 08/06/2024

Ngày 05/6/2024, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban điều hành chợ phiên. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Văn phòng HĐND và UBND huyện; các thành viên Ban điều hành vận hành chợ phiên

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao báo cáo tình hình hoạt động chợ phiên; ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Thống nhất thời gian tổ chức chợ Phiên 01 lần/tháng vào tuần thứ 2 của tháng (có thể tổ chức chợ phiên theo chủ đề); hoạt động chợ phiên vào các ngày lễ hội; mùa nông sản, hàng hóa nhiều, kết hợp tổ chức các hoạt động Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác ….

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện: Tăng cường truyên truyền, quảng bá các hoạt động của chợ phiên; bố trí các gian hàng tại chợ đảm bảo phù hợp, ít nhất mỗi xã có mội gian hàng; nghiên cứu có một số gian hàng bán cố định tại chợ.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp các xã, thị trấn nâng cao chất lượng biểu diễn của các đội văn nghệ, phân công lịch biểu diễn tại chợ phiên; mở cửa nhà trưng bày và thư viện để du khách đến tham quan.

4. UBND các xã, thị trấn: Tăng cường vận động các cơ sở sản xuất, nâng số lượng, chất lượng sản phẩm phục vụ bán tại phiên chợ; vận động người dân có nông, đặc sản đảm bảo chất lượng đến bán tại các phiên chợ; mỗi xã có ít nhất 01 gian hàng, ưu tiên các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu vận động các cơ sở sản xuất tăng cường sản xuất các sản phẩm mỹ nghệ, các sản phẩm chế biến, sản phẩm làm quà tặng, hàng lưu niệm. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, xúc tiến thương mại.

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị trấn rà soát các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm sản xuất trong nhà màng, nhà lưới; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng quy trình sản xuất; vận động người dân đẩy mạnh sản xuất, nâng cao sản lượng, chất lượng nhất là các sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng để phục vụ tại chợ phiên và quảng bá sản phẩm. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm thuộc ngành mình quản lý.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.016.160
Truy cập hiện tại 2.859