Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HUYỆN NAM ĐÔNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ NỮ HUYỆN NAM ĐÔNG NĂM 2024
False 2945Ngày cập nhật 04/06/2024

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-SNV ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện các hoạt động Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ của Sở Nội vụ năm 2024; Công văn số 1041/SNV-VP ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc mở lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ cán bộ quản lý huyện Nam Đông năm 2024. UBND huyện Nam Đông phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ nữ năm 2024.

 

* Đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ cán bộ quản lý năm 2024, gồm có: Về phía Sở Nội vụ: có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Lê Phú Ánh, Chánh văn phòng Sở Nội vụ cùng các đồng chính lãnh đạo Văn phòng Sở Nội vụ. Về phía UBND huyện: có đồng chí: Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện. Về tham dự và trực tiếp báo cáo các chuyên đề có Cô Phạm Thị Xê, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và Cô Lê Thị Hằng-Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh. Về tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ cán bộ quản lý có 68 nữ cán bộ, công chức, viên chức đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý và nằm trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ cán bộ quản lý năm 2024

Đồng chí Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ cán bộ quản lý năm 2024

Việc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ cán bộ quản lý năm 2024 là rất quan trọng, nhất là trong tình hình hiện nay, nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình ''Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030". Góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng của nữ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông qua buổi tập huấn nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị, địa phương thực hiện mục tiêu “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo” nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; đồng thời thúc đẩy thực hiện đạt mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025, tình hình về thực trạng công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ hiện nay.

 

Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.015.900
Truy cập hiện tại 2.763