Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nam Đông: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới
False 3483Ngày cập nhật 30/05/2024

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nam Đông đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong toàn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, việc học tập và làm theo Bác đã tạo những thay đổi rõ nét, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  

 

Điểm nhấn trong học và làm theo Bác ở Nam Đông là đã đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội và được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các thiết chế văn hóa từ huyện đến thôn, xóm, tổ dân phố được đầu tư xây dựng đồng bộ, theo chuẩn NTM. Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến, trong đó khơi dậy và phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp; việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội cơ bản được thực hiện gọn nhẹ, nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được loại bỏ; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.   

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Hát - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Đông chia sẽ: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”đã nhận được sự hưởng ứng của người dân, khối đại đoàn kết được gắn kết bền vững. Các hủ tục lạc hậu của bà con dân tộc thiểu số dần được loại bỏ, đời sống vật chất tinh thần của người dân, đặc biệt là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc. Góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.  

Huyện Nam Đông luôn xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài, là một trong những tiêu chí quan trọng để phấn đấu xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời để đánh giá công tác bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với việc triển khai thực hiện lồng ghép 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021- 2025, huyện đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo sinh kế bền vững giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Trần Thị Hoài Trâm, TUV – Bí thư huyện ủy Nam Đông cho biết: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh và các nhà hảo tâm, nhiều năm trở lại đây, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, đến nay huyện Nam Đông đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới đã có 7/9 xã đạt chuẩn còn 2 xã Thượng Long và Hương Hữu đang làm hồ sơ chờ được công nhận.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được từng địa bàn cơ sở trên địa bàn huyện Nam Đông triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng,  góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Từ đó đã tạo động lực để ngày càng có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác, đã có nhiều mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, giúp nhau vượt khó thoát nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trương Lưu dự trao tặng 100 căn nhà cho hộ nghèo

Anh huỳnh Văn Toàn, Chủ tịch Hội nông dân xã Hương Phú bày tỏ: Hàng năm Hội nông dân xã đều triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng hội viên. Trong đó chú trọng việc làm theo, từ đó đã có nhiều hội viên sáng tạo có những cách làm hay, áp dụng có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trong thực tiễn đời sống lao động sản xuất.

Học Bác gắn với phong trào xây dựng NTM đã lan tỏa sâu rộng và tạo dựng được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương thường xuyên tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cũng tạo hiệu ứng mạnh mẽ để phong trào được nhân rộng, thấm sâu.

Ông Nguyễn Đức Thạnh, Bí thư chi bộ - Trưởng thôn 10, xã Hương Xuân bộc bạch: Phát huy vai trò của bí thư chi bộ thôn, bản thân luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương. Tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, hiến cây xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lời.

Với những cách làm hay, hình thức phong phú, đa dạng và mang tính thiết thực, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Nam Đông đã ngày càng tạo sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ. Quán triệt tốt phương châm “Trên làm trước, dưới làm sau”, trong Đảng làm trước để Nhân dân noi theo, từ kết quả hành động để đánh giá nhận thức; lấy các điển hình tiên tiến, mặt tích cực, tiến bộ để từng bước đẩy lùi và khắc phục mặt tiêu cực, yếu kém; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác; đó là những bài học kinh nghiệm được Đảng bộ huyện Nam Đông vận dụng để tiếp tục học Bác thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

https://huyenuynamdong.vn/

Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình nuồi Hươu ở xã Hương Xuân

Lê Minh Huân
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.015.668
Truy cập hiện tại 2.671