Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về tình hình thực hiện Chương trình MTQGGNBV với các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao
False 4396Ngày cập nhật 17/05/2024
ảnh minh họa

Ngày 10/5/2024 tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện, đã chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện Chương trình MTQGGNBV với các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, xã Hương Hữu, xã Thượng Long, xã Thượng Lộ, xã Thượng Nhật, xã Thượng Quảng, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 

Sau khi nghe Báo cáo của Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Chương trình MTQGGNBV với các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, ý kiến tham gia, đề xuất các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện đã chỉ đạo quyết liệt về việc vận động hổ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo nhằm giảm thiểu các chỉ số thiếu hụt dịch vụ cơ bản. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục để thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo bền vững. Trong thời gian tới UBND huyện yêu cầu:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Tiếp tục hướng dẫn các xã phân loại hộ nghèo, cận nghèo bị thiếu hụt các chỉ số dịch vụ cơ bản cụ thể để có giải pháp hỗ trợ đến từng hộ.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo số lượng máy tính bảng đã cấp cho học sinh các trường và hiệu quả sử dụng về UBND huyện (qua Phòng LĐ-TB&XH huyện) trước ngày 25/5/2024.

3. Các xã Hương Hữu, Thượng Long, Thượng Lộ, Thượng Nhật, Thượng Quảng:

- Tổng hợp, rà soát, phân tích chỉ số thiếu hụt cụ thể của từng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn (nêu nguyên nhân, lý do); lập danh sách các hộ nghèo cô đơn, cao tuổi mà có con đủ điều kiện chăm sóc nhưng tách hộ ở riêng thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tăng cường tuyên truyền vận động con cái giúp đỡ cha, mẹ và nâng cao nhận thức các hộ nghèo để vươn lên.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các chỉ số thiếu hụt cho từng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

- Phối hợp với các ngành liên quan, rà soát, tổng hợp, lập dự toán các hộ có thiếu hụt về diện tích nhà ở từ 8m2 trở lên/hộ; đăng ký nhu cầu vốn thuộc Chương trình MTQGGN bền vững năm 2024 để cân đối kinh phí (sau khi có điều chỉnh vốn của cấp có thẩm quyền)

Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng LĐ-TB&XH huyện) trước ngày 25/5/2024.

Võ Thị Kim Chi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 348