Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội xã Thượng Nhật
False 498Ngày cập nhật 18/11/2023

Ngày 10/11/2023, tại hội trường Huyện ủy, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Tham dự có đồng chí Trần Thị Hoài Trâm - TUV - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Mai Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành liên quan xã Thượng Nhật.

 

Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Thượng Nhật thông qua Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, ‎‎ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Đánh giá cao tinh thần nỗ lực của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể xã Thượng Nhật trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2023. Đến nay, đã thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu đề ra trong năm, trong đó nổi bật một số chỉ tiêu như: Thu nhập bình quân đầu người 48,3 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 513,6 tấn (đạt 102,7%); tổng thu ngân sách trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn chỉ tiêu chưa đạt: tiêu chí nhà ở dân cư (nhà tạm).

Để thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng còn lại năm 2023, đề ra hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp cho năm 2024. UBND xã cần phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, sớm khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, ý kiến tham gia góp ý, đề xuất của các ngành liên quan để hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá lại một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cũng như những tồn tại, hạn chế năm 2023 sát với thực tế của địa phương để có giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

2. Kế hoạch năm 2024: Thống nhất và điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế địa phương như sau:

- Nhóm các chỉ tiêu kinh tế: Thống nhất 04 chỉ tiêu, trong đó: Thu nhập bình quân đầu người (đưa ra con số cụ thể); Tổng thu ngân sách trên địa bàn 130 triệu đồng; Tổng sản lượng lương thực có hạt 500 tấn; Tổng giá trị đầu tư xã hội 85 - 90 tỷ đồng. UBND xã phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp &PTNT; Chi cục Thống kê huyện để điều chỉnh đưa ra chỉ tiêu phù hợp.

- Nhóm các chỉ tiêu xã hội: Thống nhất 07 chỉ tiêu, trong đó: Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 11,5%o; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 5,5%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 77%; Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi 19%; Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 8 người; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 92%; Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH 25%.

- Nhóm chỉ tiêu môi trường: Thống nhất 04 chỉ tiêu, trong đó: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý 99%; Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch 95%; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà vệ sinh đạt chuẩn 100%; Tỷ lệ độ che phủ rừng 87%.

- Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới: Hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (đạt 19/19 tiêu chí) trong quý I năm 2024.

- Chương trình trọng điểm năm 2024 thống nhất như sau: Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Bổ sung Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Đề án, dự án trọng điểm năm 2024 cần tập trung chỉ đạo như sau: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực hồ Ta Rinh.

3. Một số nhiệm vụ cụ thể cần tập trung

a) Lĩnh vực Kinh tế

- Trồng trọt, kinh tế vườn: Quy hoạch vùng sản xuất tập trung, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap; tăng cường đầu tư nâng cao năng suất cây lúa, phát triển mô hình thâm canh lúa nước bằng phương pháp cải tiến (SRI); đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn nhà, vườn đồi, chú trọng xây dựng vườn mẫu để người dân tham gia học tập; xây dựng Nghị quyết làm vườn cụ thể; duy trì diện tích cây cao su, chăm sóc, khai thác đúng kỹ thuật để tăng sản lượng; nghiên cứu, rà soát diện tích đất trồng keo để chuyển đổi trồng cây có hiệu quả như dứa, chuối và trồng cau theo đường biên; tận dụng những vùng đất ven khe suối trồng lồ ô, tre nứa để làm nguồn nguyên liệu.

- Chăn nuôi: Tiếp tục nâng cao chất lượng đàn bò, gia cầm, phát triển đàn lợn theo hướng gia trại, thực hiện chăn nuôi có chuồng trại gắn với công tác bảo vệ môi trường; phối hợp với tập đoàn Quế Lâm để nuôi bò, lợn theo hướng hữu cơ; tiếp tục phát triển mô hình nuôi lợn rừng lai; quan tâm công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm; tiếp tục nghiên cứu phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ Ta Rinh, hồ Thủy điện.

- Lâm nghiệp: Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đầu tư, chăm sóc tốt rừng trồng để tăng sản lượng gỗ, phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn cấp chứng chỉ FSC đạt 40-50ha; rà soát diện tích chuyển đổi đất trồng keo sang trồng quế; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng có hiệu quả kinh phí quản lý, bảo vệ rừng được nhà nước giao cho cộng đồng dân cư; ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp phá rừng, lấn chiếm rừng tự nhiên, rừng cộng đồng đã được giao; trồng xen các loại cây dược liệu dưới tán rừng được giao cho hộ và nhóm hộ.

- Tài nguyên - Môi trường: Đẩy nhanh việc thực hiện Chỉ thị 65; kiên quyết xử lý nghiêm việc sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất và làm nhà trên đất nông nghiệp; đẩy nhanh cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuân lợi cho các dự án đầu tư trên địa bàn; đối với 02 hộ nhà tạm, trong đó 01 hộ làm nhà trên đất nông nghiệp phải có phương án xử lý phù hợp, 01 hộ đã đầu tư hỗ trợ làm nhà nhưng gia đình không nhận, đề nghị UBND xã có phương án giải quyết dứt điểm. Thực hiện tốt công tác thu gom rác thải, phân loại rác tại nguồn; tiếp tục thực hiện Đề án “ngày chủ nhật xanh” phong trào 60 phút sạch nhà, đẹp ngõ; có biện pháp quản lý, bảo vệ tốt nguồn tài nguyên cát, sỏi.

- Quy hoạch, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Thực hiện đảm bảo theo quy hoạch; rà soát, phân loại cụ thể các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm định hướng cho người dân; tuyên truyền vận động người dân tham gia làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cụm công nghiệp; vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mở rộng các dịch vụ kinh doanh hàng tạp hóa, vật liệu xây dựng và liên kết tiêu thụ các mặt hàng nông sản; quan tâm tạo điều kiện cho Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

- Thu ngân sách: Rà soát các nguồn thu để có giải pháp tăng thu ngân sách địa phương đảm bảo và vượt kế hoạch; thực hiện tốt thu phí tài nguyên môi trường; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định.

b) Lĩnh vực Văn hoá, Xã hội                                                 

- Giáo dục: Thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trên địa bàn; hạn chế mức thấp nhất học sinh bỏ học giữa chừng; xây dựng xã hội học tập, phát huy dòng họ học tập, gia đình học tập; phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi.

- Xã hội, y tế: Quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu thoát nghèo bền vững, tránh tình trạng tái nghèo; phát huy dòng họ, làng, bản không phát sinh hộ nghèo, không phát sinh nhà tạm; tuyên truyền đẩy mạnh việc đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quan tâm các hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ khó khăn; tăng cường công tác tuyên truyền, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và sinh con thứ 3 trở lên; không để xảy ra tình trạng tảo hôn; tăng cường quản lý tốt công tác dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết; triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Văn hóa: Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao chất lượng thôn và gia đình văn hóa; ngăn chặn đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín. Phấn đấu tỷ lệ công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa trên 91%, tỷ lệ thôn và cơ quan đơn vị đạt chuẩn 100%. Nghiên cứu và chọn lọc nội dung tuyên truyền phù hợp để phát trên hệ thống loa phát thanh.

c) Lĩnh vực Nội chính, cải cách hành chính

- Quốc phòng - An ninh: Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024, đảm bảo chất lượng và số lượng; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt trong dịp Lễ, Tết; quản lý, xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội như: tỷ số, lô đề…

- Dân tộc, tôn giáo: Quản lý không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền các loại tôn giáo trái phép, mê tín dị đoan; tuyên truyền người dân, tín đồ chăm lo phát triển kinh tế - xã hội; hạn chế việc tổ chức Lễ cưới, ma chay lãng phí.

 - Cải cách hành chính: Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đẩy mạnh dịch vụ công mức độ 3 và 4; kịp thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, UBND tỉnh; rà soát, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực sở trường công tác; tăng cường giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm.

4. Xây dựng nông thôn mới

Hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư; tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt; chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nâng cấp về cảnh quan, cơ sở hạ tầng tương xứng với bộ mặt nông thôn mới; duy trì tốt ngày chủ nhật xanh, xây dựng mô hình đường hoa.

 

Võ Thị Kim Chi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 413