Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội xã Thượng Long
False 537Ngày cập nhật 18/11/2023

Ngày 10/11/2023 tại hội trường Huyện ủy, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Tham dự có đồng chí Trần Thị Hoài Trâm - TUV - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Mai Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành liên quan xã Thượng Long.

 

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND xã Thượng Long thông qua dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;‎‎ phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Đánh giá tinh thần nỗ lực của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các ban ngành, đoàn thể xã Thượng Long. Đến thời điểm này, xã đã thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu đề ra trong năm, trong đó nổi bật một số chỉ tiêu như: tổng thu ngân sách trên địa bàn 63,055 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 796,3 tấn; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom 98,7%... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, xã Thượng Long vẫn còn chỉ tiêu chưa đạt: thu nhập bình quân đầu người.

Để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong tháng còn lại của năm 2023; chuẩn bị thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024. UBND xã cần phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tồn tại và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy; ý kiến tham gia, đề xuất của các phòng, ban cấp huyện để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo và kế hoạch. Bám sát Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã để đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu cho phù hợp. Tập trung rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 sát với tình hình thực tế địa phương; những chỉ tiêu chưa đạt cần tập trung phấn đấu thực hiện, đến cuối năm chỉ tiêu nào không đạt phải tìm ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục.

2. Kế hoạch năm 2024: Thống nhất và điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế địa phương như sau:

- Nhóm các chỉ tiêu kinh tế: Thống nhất 4 chỉ tiêu. Trong đó: Thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 796 tấn; tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn 50 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn, UBND xã phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch để điều chỉnh đưa ra chỉ tiêu phù hợp.

- Nhóm các chỉ tiêu xã hội: Bổ sung tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi 23%; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 13%o; xem lại tỷ lệ lao động qua đào tạo (78%); tỷ lệ người đi lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (5 người); tỷ lệ người tham gia BHYT trên 90%; nghiên cứu lại lực lượng lao động tham gia BHXH tự nguyện. UBND xã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan để điều chỉnh xây dựng các chỉ tiêu cho phù hợp.

- Nhóm chỉ tiêu môi trường: Thống nhất theo 3 chỉ tiêu: tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom 99%; tỷ lệ hộ gia đình dùng nước sạch 96%; tỷ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh 100%, trong đó hố xí tự hoại đạt 40%.

- Đối với chương trình trọng điểm năm 2024 thống nhất như sau: Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chương trình nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

3. Nhiệm vụ năm 2024 cần tập trung

a) Lĩnh vực Kinh tế

- Trồng trọt, kinh tế vườn: Tiếp tục rà soát chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm thông qua các hình thức như: chợ phiên, hàng ký gửi...; đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn nhà, vườn đồi, chú trọng xây dựng vườn mẫu để người dân tham gia học tập; tiếp tục vận động người dân trồng cây có hiệu quả như bưởi da xanh, dứa, chuối...; nghiên cứu trồng thí điểm cây cà gai leo; tuyên truyền, vận động, hướng người dân khi lựa chọn cây giống phải rõ nguồn gốc.

- Chăn nuôi: Nâng cao chất lượng đàn bò, phát triển đàn lợn theo hướng  trang trại tại các vùng phía sau; thực hiện chăn nuôi có chuồng trại gắn với công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển mô hình gà thả vườn; phát triển một số mô hình nuôi lợn rừng lai thả vườn; tận dụng các ngồn nước tự chảy để nuôi cá nước ngọt; quan tâm công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đảm bảo kế hoạch.

- Lâm nghiệp: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng có hiệu quả kinh phí quản lý, bảo vệ rừng được nhà nước giao cho cộng đồng dân cư; ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp phá rừng, lấn chiếm rừng tự nhiên. Nghiên cứu rà soát diện tích đất rừng, vận động người dân chuyển sang trồng rừng gỗ lớn; tiếp tục vận động người dân chuyển đổi một số diện tích trồng keo sang trồng Quế;

- Quy hoạch, dịch vụ, Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Thực hiện đảm bảo theo quy hoạch đã được phê duyệt; rà soát, phân loại cụ thể các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm định hướng triển khai thực hiện tốt nhu cầu của người dân; tuyên truyền vận động người dân tham gia làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cụm công nghiệp.

- Kinh tế tập thể: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã; đặc biệt là việc sản xuất men và nấu rượu từ men lá (Men rượu sinh dưỡng) được công nhận đạt chuẩn OCOP, tuyên truyền, vận động hộ gia đình ông Tà Rương Mão để mở rộng sản xuất cho nhiều hộ, tăng số lượng. Tuy nhiên, quy trình sản xuất phải hợp vệ sinh, chất lượng sản phẩm phải được đảm bảo. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn quy trình sản xuất.

- Tài nguyên - Môi trường: Quản lý, công khai quy hoạch sử dụng đất; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân về cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiên quyết xử lý nghiêm việc sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất và làm nhà trên đất nông nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng; quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản; thực hiện tốt công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã, hướng dẫn người dân phân loại rác thải; tiếp tục thực hiện Đề án “ngày chủ nhật xanh” phong trào 60 phút sạch nhà, đẹp ngõ.

- Thu ngân sách: Rà soát các nguồn thu để có giải pháp tăng thu ngân sách địa phương đảm bảo và vượt kế hoạch; thực hiện tốt thu phí tài nguyên môi trường; quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách, đảm bảo theo đúng quy định.

b) Lĩnh vực Văn hoá, Xã hội

- Giáo dục: Thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trên địa bàn và phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi trên địa bàn; hạn chế mức thấp nhất học sinh bỏ học giữa chừng; xây dựng xã hội học tập, phát huy dòng họ học tập, gia đình học tập.

- Văn hóa: Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao chất lượng thôn và gia đình văn hóa; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Phấn đấu tỷ lệ công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa trên 95%, tỷ lệ thôn và cơ quan đơn vị đạt chuẩn 100%.

- Xã hội, y tế: Quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu thoát nghèo bền vững, tránh tình trạng tái nghèo; phát huy dòng họ, làng, bản không phát sinh hộ nghèo, không phát sinh nhà tạm; tuyên truyền đẩy mạnh việc đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quan tâm các hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ khó khăn; tăng cường công tác tuyên truyền, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và sinh con thứ 3 trở lên; không để xảy ra tình trạng tảo hôn; tăng cường quản lý tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

c) Lĩnh vực Nội chính

- Quốc phòng - An ninh: Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024, đảm bảo chất lượng và số lượng; tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt trong dịp Lễ, Tết; tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội.

- Dân tộc, tôn giáo: Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Quản lý không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền các loại tôn giáo trái phép, mê tín dị đoan; tuyên truyền, vận động người dân hạn chế việc tổ chức Lễ cưới, ma chay lãng phí.

- Cải cách hành chính: Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đẩy mạnh dịch vụ công mức độ 3 và 4; kịp thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, UBND tỉnh; tăng cường giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm.

4. Xây dựng nông thôn mới

Duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; tập trung xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo; nâng cao tỷ lệ hộ gia đình dùng nước sạch; nâng tỷ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh, hố xí tự hoại; xây dựng tuyến đường xanh; làm vườn hoa trước trụ sở UBND xã và nhà bia ghi danh liệt sỹ xã.

 

Võ Thị Kim Chi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 201