Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban CHQS huyện Nam Đông diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ (lần 2) năm 2023
False 1684Ngày cập nhật 18/11/2023

Trong 2 ngày 8 và 9/11, Ban CHQS huyện Nam Đông tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ

    Với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hiện tác chiến phòng thủ". Cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ. Trong diễn tập, các thành phần tham gia đã vận hành các nội dung đúng trình tự, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật, nội dung diễn tập có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế đơn vị và tình hình địa bàn. Tổ chức diễn tập đúng cương vị, thành phần, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, các khung tập luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm bí mật, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thượng tá Lê Văn Thân - Chỉ huy trưởng tổ chức Phổ biến mệnh lệnh tai sở chỉ huy thường xuyên

Đồng chí Thượng tá Lê Văn Thân - Chỉ huy trưởng thông qua kế hoạch các ngành, binh chủng tại khu căn cứ chiến đấu

   Thông qua diễn tập cán bộ, nhân viên nâng cao trình độ vận dụng nguyên tắc, lý luận vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người chỉ huy và cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị; rèn luyện bản lĩnh, tác phong, xử trí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thành Hưng, Ban CHQS huyện Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 414