Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát thực hiện các Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới năm 2023
False 5757Ngày cập nhật 09/11/2023
ảnh minh họa

Ngày 02/11/2023, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng- Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tình hình thực hiện các Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới năm 2023. Tham dự có lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính- Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế- Hạ tầng, Giáo dục- Đào tạo, Tài nguyên- Môi trường, Văn hóa-Thông tin, Nội vụ, Tư pháp, Trung tâm y tế; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

 

Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT báo cáo việc rà soát thực hiện các Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đến ngày 30/10/2023; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Nông thôn mới các xã: Đề nghị UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Tập trung ưu tiên xây dựng xã Hương Xuân đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

- Đối với các tiêu chí nhà ở dân cư, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn: Đề nghị các xã chưa đạt, phải tập trung thực hiện, xử lý dứt điểm hoàn thành trong năm 2023.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Môi trường xanh - sạch - sáng, tập trung rà soát lại tất cả các tuyến đường trên địa bàn để xây dựng tuyến đường hoa, đường xanh, chú trọng các tuyến đường trung tâm.

- Đề nghị tất cả các xã phải hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2023. Xã Hương Hữu, Thượng Long tiến hành làm hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới gửi về Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện trước ngày 30/11/2023.

2. Xây dựng đô thị văn minh: Đề nghị UBND thị trấn Khe Tre, các phòng ban liên quan tiếp tục thực hiện theo nội dung Thông báo kết luận số 153/TB-UBND, ngày 24/8/2023. Hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận Đô thị văn minh trong quý I/2024.

3. Nông thôn mới cấp huyện

1. Tiêu chí Giao thông (tiêu chí số 2): Chỉ tiêu 2.3. Tỷ lệ km đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường chưa đạt.

Giao Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện rà soát và phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng kế hoạch cụ thể trình UBND huyện.

2. Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục (tiêu chí số 5): Chỉ tiêu 5.1. Hạ tầng Trung tâm Y tế huyện chưa đạt chuẩn. Hiện nay đang chuẩn bị hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng nhưng vướng Quy hoạch.

- Giao phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện tham mưu điều chỉnh lại quy hoạch chung thị trấn Khe Tre.

- Sau khi hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, Phòng Tài nguyên- Môi trường tham mưu đưa vào kế hoạch sử dụng đất của huyện 2024.

3. Tiêu chí Kinh tế (tiêu chí số 6):

- Chỉ tiêu 6.1. Khu công nghiệp, hoặc cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hoặc cụm ngành nghề nông thôn.

Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Phòng Tài nguyên- Môi trường làm việc xin ý kiến Sở Công thương, Sở Tài nguyên - Môi trường về việc đầu tư hệ thống nước thải tại Cụm công nghiệp Hương Hòa.

- Chỉ tiêu 6.2. Chợ trung tâm huyện chưa đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm (hàng thực phẩm tươi sống). Phòng Kinh tế- Hạ tầng và UBND thị trấn Khe Tre làm việc với Ban quản lý chợ Khe Tre tiến hành kiểm tra, chẩn chỉnh sắp xếp những bất cập tại chợ đảm bảo quy định. Đồng thời khẩn trương hoàn thành Phương án chuyển đổi chợ, báo cáo giải trình gửi UBND tỉnh; thúc đẩy các thủ tục để đầu tư xây dựng chợ mới.

4. Tiêu chí Môi trường (tiêu chí số 7)

- Chỉ tiêu 7.4. Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp. Giao Phòng Tài nguyên- Môi trường làm việc với Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh để có phương án thực hiện.

- Chỉ tiêu 7.5. Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó tỷ lệ đất trồng cây xanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tối thiểu là 10% diện tích toàn khu.

Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Phòng Tài nguyên- Môi trường làm việc với Sở Công thương, Sở Tài nguyên- Môi trường để có phương án thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Hương Hòa.

 

Võ Thị Kim Chi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 148