Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND huyện họp bàn giải quyết các cơ sở nhà đất đã được UBND tỉnh phê duyệt
False 21233Ngày cập nhật 01/08/2022

Ngày 26/7/2022, tại Phòng họp UBND huyện đồng chí Trần Quốc Phụng -  Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi họp bàn giải quyết các cơ sở nhà đất đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tham dự có lãnh đạo các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tình hình các cơ sở nhà đất đã được UBND tỉnh phê duyệt giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện quản lý; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất: Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tiến hành hoàn tất các thủ tục trình các ngành cấp tỉnh xin chủ trương để đấu giá gồm những hạng mục sau: Khu đất Công ty quản lý đường bộ. Trụ sở Kho bạc củ. Nhà khách huyện. Trạm y tế xã Hương Hòa. Khu đất thôn 9 Hương Hòa. Khu đất thôn 11 Hương Xuân. Khu đất Tổ 2 thôn 2 xã Hương Lộc. Khu đất Tổ 2 thôn 3 xã Hương Lộc. Khu đất trạm y tế xã Hương Phú. Hoàn thành các hồ sơ thủ tục trình các ngành cấp tỉnh trước ngày 30/8/2022.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu UBND huyện lập các hồ sơ thủ tục trình các ngành cấp tỉnh.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.342.706
Truy cập hiện tại 705