Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2022
False 5161Ngày cập nhật 03/07/2022

       Ngày 17/6/2022, tại Hội trường UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện Chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2022. Tham dự có đồng chí Huỳnh Thị Lan - HUV- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Trưởng các Ban của Đảng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và các đoàn thể; Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND và công chức Nông nghiệp các xã, thị trấn. Về phía tỉnh có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Chi cục tỉnh.

 

        Tại hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã thông qua Báo cáo sơ kết nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2022; các đồng chí đại diện các Chi cục tỉnh đã phát biểu định hướng; đại diện UBND các xã, thị trấn tham gia thảo luận các giải pháp thực hiện vụ Hè Thu 2022. Thay mặt UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

         UBND huyện biểu dương tinh thần nỗ lực phấn đấu của các ngành, các xã, thị trấn trong vụ sản xuất Đông Xuân năm 2021-2022 đã chỉ đạo thực hiện đạt được một số kết quả khả quan và thống nhất với nội dung báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT đã thông qua. Tuy nhiên, trong nông nghiệp vẫn còn một số hạn chế đó là diện tích cây cao su giảm hơn các năm trước; kinh tế vườn còn một số nơi chưa thực sự đủ mạnh, thiếu đầu tư thâm canh; thực hiện dự án phát triển cam, chuối, dứa, các hạng mục phát triển sản xuất nông thôn mới còn chậm; sản xuất theo chuỗi giá trị hạn chế; một số công trình kênh mương, thủy lợi chưa đáp ứng được nước tưới trong mùa khô hạn.

         Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2022, đặc biệc là vụ Hè Thu năm 2022, UBND huyện đề nghị UBND các xã và các ngành liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với UBND các xã, thị trấn

- Tổ chức sơ kết sản xuất vụ Đông xuân 2021-2022, triển khai nhiệm vụ của vụ sản xuất Hè Thu 2022 trước ngày 30/6/2022; bám sát chỉ tiêu nông lâm ngư nghiệp năm 2022 của UBND huyện đã dự thảo giao để chỉ đạo xây dựng chỉ tiêu cho địa phương mình, đẩy mạnh các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu năm 2022 và nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững năm 2022”.

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) sản xuất ở các xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BCĐ xã.

- Tập trung chỉ đạo nông dân làm cỏ, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa; chú trọng điều tiết nước không để xảy ra thiếu nước; chủ động trồng ngô và hoa màu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

- Tiếp tục rà soát tích hợp Quy hoạch vùng sản xuất tập trung vào quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 - 2030 làm cơ sở để tập trung chỉ đạo thực hiện.

- Tập trung đẩy mạnh phong trào chăm sóc, lập vườn theo Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND huyện về việc chăm sóc, cải tạo nâng cao giá trị kinh tế vườn năm 2022. Tập trung chỉ đạo thực hiện dự án trồng cam, chuối, dứa; tiếp tục họp dân tuyên truyền vận động chuyển đổi đất để trồng. Tuyên truyền, hướng dẫn dân nhân dân sản xuất nông sản an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đối với các sản phẩm nông sản chủ lực như Cam, chuối, dứa.

- Tập trung rà soát, thống kê lại diện tích cây cao su hiện còn; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế chặt bán vườn cây cao su; chỉ đạo đẩy mạnh việc trồng lại, chăm sóc, bón phân trên toàn bộ diện tích cây cao su; phối hợp với các Công ty cung ứng phân bón cho nông dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh chăn nuôi, tái đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo thu gom dự trữ làm thức ăn và chống đói rét cho gia súc; chỉ đạo, đôn đốc nhân dân làm chuồng trại chăn nuôi theo hướng bán kiên cố, đảm bảo vệ sinh môi trường; xóa hết các hộ chăn nuôi không có chuồng trại hoặc tạm bợ.

- Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của nông dân trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao tính tự lực tự cường, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất giỏi trong nông dân, đặc biệt ở các xã định canh định cư để khơi dậy tinh thần tự giác đầu tư thâm canh cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao; phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, cán bộ khuyến nông và các lực lượng chỉ đạo nông nghiệp; tiếp tục vận động, hướng dẫn thành lập mới Hợp tác xã ở những địa phương có điều kiện; thực hiện liên kết giữa doanh nghiệp với Hợp tác xã sản xuất đã hình thành.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo các nhiệm vụ sản xuất như: lúa nước, ngô, rau màu, chăm sóc cải tạo vườn, trồng cam, chuối, dứa … sử dụng hết diện tích, không bỏ hoang đất; chăm sóc, thâm canh đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; Thực hiện tốt việc dự tính dự báo sâu bệnh hại để hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng sâu, bệnh hại.

- Tập trung chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, đặc biệt là công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách sản xuất theo các quy trình chuẩn như: Tiêu chuẩn VietGap, tiêu chuẩn hữu cơ gắn với cấp chứng chỉ; thức hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triễn sản xuất, hỗ trợ cấp chứng chỉ theo NQ 20/HĐND của HĐND tỉnh.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu được giá trị, hiệu quả của vườn cây cao su so với cây keo để người dân không chặt bán cây cao su, duy trì vườn cây, ổn định thu nhập và trồng lại. Đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, đặc biệt là kỹ thuật khai thác để nâng cao chất lượng vườn cây, kéo dài tuổi thọ của vườn cây.

- Chỉ đạo việc tiêm phòng, tu sửa chuồng trại, dự trữ và bổ sung thức ăn; bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trong mùa nắng nóng và mùa mưa rét.

- Thực hiện Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ; tiếp tục kêu gọi các nguồn lực tài trợ để lồng ghép vào Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ đảm bảo kế hoạch đề ra.

3. Trạm Thủy nông huyện: Tăng cường kiểm tra, rà soát các hệ thống kênh mương, hồ đập thủy lợi và kịp thời khắc phục, nạo vét để sẵn sàng phục nhân dân vụ gieo cấy vụ Hè Thu năm 2022. Thực hiện tốt phương án chống hạn vụ Hè Thu năm 2022 đảm bảo không để thiếu nước.

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Theo dõi, nắm bắt tình hình và tiến độ thực hiện sản xuất, báo cáo UBND huyện để có hướng chỉ đạo kịp thời những khó khăn, vướng mắc xảy ra.

Lê Minh Huân - Thanh tra huyện
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 4.962