Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ủy ban nhân dân huyện họp bàn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực Chỉ thị 65 trên địa bàn xã Hương Phú
False 5552Ngày cập nhật 03/07/2022

       Ngày 23/6/2022, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp bàn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực Chỉ thị 65 trên địa bàn xã Hương Phú. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh; đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng Nông nghiệp &PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Phó Chủ tịch và cán bộ địa chính xã Hương Phú.

 

          Tại cuộc họp nghe Hạt Kiểm lâm báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực Chỉ thị 65 trên địa bàn xã Hương Phú. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Chi nhánh VPĐKDĐ tiếp tục hướng dẫn UBND xã Hương Phú hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để cho thuê đất phần diện tích 51,72ha có nguồn gốc từ đất trống theo đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp nghiên cứu để tham mưu UBND huyện thực hiện xử lý diện tích 25,48ha đất có nguồn gốc từ rừng tự nhiên và 171,32ha đất chưa xác định được chủ sử dụng.

2. Hạt Kiểm lâm huyện: Tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND huyện giải pháp xử lý diện tích 25,48ha đất có nguồn gốc từ rừng tự nhiên và 171,32ha đất chưa xác định được chủ sử dụng. Trong trường hợp vướng mắc thì tham mưu xin ý kiến UBND tỉnh và các Sở ngành cấp tỉnh để giải quyết.

3. Phòng Tài chính Kế hoạch: Phối hợp tham mưu giải pháp xử lý tài sản trên đất đối với phần diện tích chưa xác định được chủ sử dụng (171,32ha).

4. UBND xã Hương Phú

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VPĐKDĐ mời các hộ sử dụng đất để thống nhất phương án đo đạc, lập hồ sơ phần diện tích 51,72ha để đề xuất cho thuê đất theo đúng quy định hiện hành.

- Rà soát các thông báo kê khai phần diện tích 171,32ha đất để xác định đối tượng sử dụng đất và giải quyết đối với diện tích đất có nguồn gốc là đất trống, khi xác định được đối tượng thì tiến hành phối hợp các ngành liên quan lập hồ sơ thủ tục cho thuê đất theo quy định.

Lê Minh Huân - Thanh tra huyện
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.104.530
Truy cập hiện tại 3.818