Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận cơ sở
False 6015Ngày cập nhật 30/06/2022

         Sáng ngày 30/5, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Đông phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ mặt trận cơ sở năm 2022.

 

       Trong 2 ngày các học viên được triển khai, nghiên cứu, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản như: Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 03/10/2021 của tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022 về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

       Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới hiện nay và kỹ năng nghiệp vụ, chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác Mặt trận cơ sở trong thời gian tới. Gắn giữa nghiên cứu nội dung các chuyên đề công tác Mặt trận với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.103.936
Truy cập hiện tại 3.511