Tìm kiếm
Hiệp đồng giao - nhận quân năm 2021
False 381
Ngày cập nhật 09/01/2021

Sáng 07 tháng 01 năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức hội nghị hiệp đồng, giao - nhận quân năm 2021 giữa địa phương giao quân với các đơn vị nhận quân.

 

Năm 2021 huyện Nam Đông được giao tuyển chọn 49 thanh niên nhập ngũ, giao cho 04 đầu mối đơn vị nhận quân dự kiến tiến hành giao quân 1 đợt vào ngày 27-2-2021.  Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ giao - nhận quân năm 2021. Các đơn vị hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt việc tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng.

Để bảo đảm đủ chỉ tiêu giao quân, chất lượng cao, Hội đồng NVQS huyện đề nghị các xã, thị trấn phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự tới cán bộ, Nhân dân và thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với địa phương hoàn tất hồ sơ, chốt quân số, bảo đảm quá trình xét duyệt công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định… Ngoài ra, phối hợp tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định, trang trọng, nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm.

 

phòng Y tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.153.936
Truy cập hiện tại 1.410