Tìm kiếm
Nam Đông triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
False 773
Ngày cập nhật 09/01/2021
Tại Hội nghị

Sáng ngày 07/01/2021, huyện Nam Đông đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021.

 

Năm 2020, mặc dù trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19, đặc biệt là cơ bão số 5 và số 9 đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân toàn huyện, khắc phục các khó khăn, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện có những chuyển biến tích cực, kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chương trình trọng điểm, chương trình công tác của UBND huyện và chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đúng tiến độ.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất tăng 12,1% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người 41,2 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt 4.695,4 tấn. Tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn 457 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 29,2 tỷ đồng.Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 14,5%o. Tỷ lệ hộ nghèo 4,65%. Đào tạo lao động 220 người; giải quyết việc làm: 425 người. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 9,9%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 96,45%. Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH 20,25%. Đưa người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 9 người. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý 95,1%. Tỷ lệ độ che phủ rừng 83,4%. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch 59,26%. Có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Thượng Lộ được công nhận trong năm 2020, xã Thượng Nhật đã làm hồ sơ đề nghị công nhận). Như vậy, trong 16 chỉ tiêu đưa ra trong năm 2020 thì có 3 chỉ tiêu không đạt đó là: Đào tạo lao động; đưa người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ hộ dùng nước sạch.

Năm 2021 là năm đầu của kế hoạch 5 năm 2020 - 2025, việc thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra, đòi hỏi phải tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; chú trọng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm hộ nghèo bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân theo hướng tăng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời giải quyết tốt những vấn đề xã hội, đảm bảo trật tự, quốc phòng an ninh, chủ động đối phó với những tình huống bất ngờ, thiên tai, hạn hạn, dịch bệnh.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Huyện uỷ, HĐND huyện đề ra trong năm 2021 đều có tính tiên tiến đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu cao mới có thể đạt được, đặc biệt là những chỉ tiêu mang tính ổn định và phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lực đầu tư từ bên ngoài và sự tham gia của nhân dân, nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án, góp sức người, sức của để chung tay xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tại Hội nghị này, UBND huyện tổ chức quán triệt và triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2021 và phân công các thành viên UBND, các ngành, các cấp trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; thảo luận các giải pháp thực hiện có hiệu quả 3 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, 3 đề án và dự án trọng điểm; tập trung xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; triển khai các nhiệm vụ nhằm ổn định an ninh trật tự và an toàn xã hội nhất là chú trọng trật tự an toàn giao thông nhằm giảm số lượng người chết và trọng án xảy ra trên địa bàn. Đồng thời đề nghị các quý vị đại biểu tham gia các kế sách, giải pháp thiết thực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện đã đề ra.

Lê Minh Huân
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.154.144
Truy cập hiện tại 1.447