Tìm kiếm
Tuyên truyền các bài thể dục dành cho học sinh tập luyện nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19
False 2688
Ngày cập nhật 04/09/2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc Việt Nam (UNICEF Việt Nam) xây dựng các bài tập thể dục (dưới dạng video) và tài liệu hướng dẫn tập luyện để nâng cao sức khoẻ cho trẻ mẫu giáo và học sinh phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt 05 bài tập thể dục (video) và tài liệu hướng dẫn tập luyện (kèm theo danh mục), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị phối hợp tuyên truyền, phổ biến tài liệu trên để học sinh tham khảo tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực phòng, chống dịch COVID-19, hình thức như sau: 1. Phát hành đĩa DVD đến các Sở Giáo dục và Đào tạo (03 đĩa/ 01 sở). 2. Đăng tải trên hạ tầng số: - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Đường link tải tài liệu: https://bit.ly/2ExIroY. - Fanpage: https://www.facebook.com/Vugiaoducthechatbgd. - Phối hợp với các đơn vị truyền thông để tuyên truyền về tài liệu. Nhằm triển khai tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả và phổ biến rộng rãi tài liệu, đề nghị các đơn vị tăng cường chia sẻ trên các hạ tầng số như: facebook, youtube. Liên hệ hỗ trợ về tài liệu: Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo – Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, điện thoải: 0975506789, Email: nmhunggdtc@moet.gov.vn). Trân trọng ./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.888.389
Truy cập hiện tại 3.698