Tìm kiếm
Thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
False 486
Ngày cập nhật 27/06/2020
Cập nhật:24/06/2020 5:11:15 CH
Đường hoa nông thôn mới ở xã Điền Môn, huyện Phong Điền
Đường hoa nông thôn mới ở xã Điền Môn, huyện Phong Điền
Ngày 23/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký các Quyết định số 1495/QĐ-UBND, 1496/QĐ-UBND, 1497/QĐ-UBND về công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
 

 

Theo đó, các xã Thượng Lộ (huyện Nam Đông)

 

Theo đó, các xã Thượng Lộ (huyện Nam Đông), xã Lộc Hòa và Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.  Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã có 63xã/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 64/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 66%.

Đặc biệt, 02 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là huyện Quảng Điền (10/10 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí) và thị xã Hương Thủy (7/7 xã đạt chuẩn NTM), đã góp phần hoàn thành cơ bản chỉ tiêu nhiệm vụ của tỉnh đề ra giai đoạn 2010-2020.

thuathienhue.gov.vn

Võ Thị Thanh Tuyền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.848
Truy cập hiện tại 1.482