Tìm kiếm
Tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
False 387
Ngày cập nhật 27/06/2020

          Chiều ngày 25/6, Huyện Nam Đông tổ chức hội nghị tổng kết chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Những năm qua công tác gia đình trên địa bàn huyện được chú trọng, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững; tình đoàn kết gắn bó của nhân dân được bền chặt hơn, tốc dộ phát triển kinh tế tăng bền vững, cuộc sống người dân được khởi sắc, thu nhập kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay trên địa bàn huyện có 60 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở 60 thôn, tổ dân phố do hội phụ nữ xã, thị trấn phụ trách; số vụ bạo lực gia đình năm 2019 có 6 vụ, giảm 22 vụ so với năm 2012; số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đến cuối năm 2029 đạt 90%, tăng 7% so với năm 2015; 100% hộ nghèo, cận nghèo  được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế và đều được chăm lo tết Nguyên đán; đến cuối năm 2019 số hộ nghèo, cận nghèo được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật,  phúc lợi an sinh xã hội dành cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo…

Trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện vẫn còn 1 số khó khăn nhất định như: Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa có sự phối hợp chặt chẽ  giữa các ban, ngành, đoàn thể; nhận thức của 1 bộ phận gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em còn hạn chế. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được nhận giái khen của UBND huyện về công tác gia đình giai đoạn 2012 – 2020.

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.977
Truy cập hiện tại 1.512