Tìm kiếm
Thăm đồng ước tính năng suất vụ Đông Xuân 2019-2020
False 2759
Ngày cập nhật 25/04/2020
Vụ lúa Đông Xuân 2019-2020

Vụ Đông Xuân năm 2019-2020 năng suất lúa ước đạt 56,26 tạ/ha

Thực hiện Thông báo số 07/TB-NNPTNT ngày 06/4/2020 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. Vào 2 ngày 16 và 17 tháng 4 năm 2020 Phòng Nông nghiệp phối hợp với Chi cục Thống kê, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và UBND các xã tiến hành thăm đồng ước tính năng suất vụ Đông Xuân năm 2019-2020. Vụ Đông Xuân năm nay nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, hạn hán kéo dài, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, vụ Đông Xuân năm nay năng suất bình quân 56,26 tạ/ha cao hơn năm trước 0,06 tạ ( Đông Xuân 2018-2019 là 56,20 tạ/ha).

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.602