Tìm kiếm
Rút kinh nghiệm Đại hội điểm
False 1000
Ngày cập nhật 19/03/2020

Chiều ngày 17/3, Huyện ủy Nam Đông tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự, phát biểu chỉ đạo.  

 

Đảng bộ huyện Nam Đông tại thời điểm thực hiện đại hội điểm và thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 34 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, 140 chi bộ trực thuộc đảng ủy và 2012 đảng viên. Số tổ chức cơ sở Đảng được chọn thực hiện đại hội điểm là 2 đơn vị và số tổ chức cơ sở đảng được chọn thực hiện đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư là 2 đơn vị. Qua đại hội điểm và thí điểm cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá các đảng bộ, chi bộ đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp; chủ động lựa chọn và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở cấp mình, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định. Đồng thời, lưu ý  một số vấn đề để các đảng bộ, chi bộ rút kinh nghiệm, tổ chức thành công đại hội cấp mình trong thời gian tới như: Tiếp tục nghiên cứu kỷ Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các hướng dẫn của cấp trên để chuẩn bị tốt nội dung trước khi đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: các đảng bộ, chi bộ cơ cở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội cấp mình, tiến tới đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội phải đánh giá sát tình hình thực tế, làm rõ ưu, khuyết điểm; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải sâu sắc, toàn diện, tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; Phát huy trách nhiệm và trí tuệ của đảng viên trong thảo luận…

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.208.921
Truy cập hiện tại 938