Tìm kiếm
TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG MN LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” GIAI ĐOẠN 2016-2020
False 1256
Ngày cập nhật 18/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-PGD&ĐT ngày 05 tháng 11 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổng kết 05 thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020; Ngày 13 tháng 3 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Đông tổ chức tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn sau 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề, tuyên dương khen thưởng những đơn vi triển khai thực hiện tốt và đề ra kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề trong thời gian tới. 

 

 

   Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-PGD&ĐT ngày 05 tháng 11 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổng kết 05 thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020; Ngày 13 tháng 3 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Đông tổ chức tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn sau 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề, tuyên dương khen thưởng những đơn vi triển khai thực hiện tốt và đề ra kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề trong thời gian tới.

 Hội nghị đã được nghe báo cáo Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020” của Phòng GD-ĐT và các ý kiến tham luận của các đơn vị trường mầm non. Kết luận tại Hội nghị tổng kết chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020”, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng được yêu cầu của giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.208.999
Truy cập hiện tại 944