Tìm kiếm
Ngân hàng CSXH thực hiện có hiểu quả Chỉ thị 40
False 5242
Ngày cập nhật 27/09/2019

Theo Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho biết: Đến 30/6/2019, tổng dư nợ được Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện quản lý đạt 180 tỷ đồng, với hơn 4.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên và duy trì ổn định, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,03% trong tổng dư nợ trên địa bàn.

 

Để có được kết quả đó, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn kịp thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã tăng cường được vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền trong việc quản lý tín dụng chính sách xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, để tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hàng năm HĐND, UBND huyện cũng đã dành một phần ngân sách địa phương để ủy thác sang NHCSXH  cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn ủy thác của huyện đến nay đạt 1.950 triệu đồng. Nhờ vậy, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm xuống hàng năm (theo tiếp cận đa chiều: năm 2015: tỷ lệ hộ nghèo 14,5%, hộ cận nghèo 8,04%; đến năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,83%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 6,51%) và có 5 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (kế hoạch năm 2019 có thêm 2 xã đạt chuẩn).

Đến 30/6/2019, tổng dư nợ được NHCSXH huyện quản lý đạt 180 tỷ đồng, tăng 72 tỷ đồng(67,1%) so với từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, với hơn 4.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên và duy trì ổn định, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,03% trong tổng dư nợ trên địa bàn, giảm 0,71% so với từ khi có Chỉ thị, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn, thu lãi đạt tỷ lệ cao. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được phủ khắp 100% thôn, xã trên toàn huyện, với 14 chương trình tín dụng, thông qua 121 Tổ TK & VV tại các thôn và được ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội (Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh). Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, NHCSXH đã giải ngân hơn 300 tỷ đồng cho hơn 9 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, đã giúp cho hơn 2.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 700 lao động; cho hơn 200 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 4 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng gần 200 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; 14 căn nhà được xây dựng mới theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP…Tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế mức thấp nhất nạn tín dụng đen ở nông thôn, nâng cao tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tệ nạn cờ bạc rượu chè ở một số bộ phận người lao động thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, đảm bảo việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, nâng cao dân trí, cải tạo môi trường. Đặc biệt, thông qua tín dụng chính sách xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thu hẹp khoảng cách giữa giàu nghèo, giữa thành thị và nông thôn, giúp người nghèo thoát nghèo một cách bền vững hạn chế tình trạng tái nghèo; là chỗ dựa vững chắc cho hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng Nông thôn mới.

Có thể khẳng định rằng, Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã thực sự phát huy hiệu quả, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có tác động rộng rãi, sâu sắc đến nhận thức của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đối với tín dụng chính sách xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong thời gian tới, Huyện ủy Nam Đông tiếp tục lãnh chỉ đạo để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư và xác định nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội vẫn là nguồn lực tài chính quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng Nam Đông thành huyện Nông thôn mới.

 

 

 

 

 

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.172.950
Truy cập hiện tại 786