Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
False 3132Ngày cập nhật 12/03/2020

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Nam Đông được thành lập theo Quyết định số 1601 /QĐ-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề huyện Nam Đông.

Hiện tại Trung tâm thực hiện nhiệm vụ đồng bộ 03 chức năng: tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng; tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên; tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cho học sinh khối 8, khối 11 trên địa bàn huyện

Các tin khác
Xem tin theo ngày