Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chung về nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Nam Đông
False 5616Ngày cập nhật 09/06/2022

Sáng ngày 09/6/2022, Viên nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND Huyện Nam Đông đã thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác chung về nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội với mục địch là Tạo cơ chế phối hợp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Nam Đông. Việc hợp tác giữa Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND huyện Nam Đông với mục tiêu phối hợp nghiên cứu, hỗ trợ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, công nghệ thông tin, môi trường, văn hóa và quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng chung. Thúc đẩy phát triển và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện Nam Đông.

Tham dự lễ ký kết, về phía Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng cùng các cộng sự, về phía UBND huyện có Đ/c Trần Thị Hoài Trâm - TUV, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Trần Quốc Phụng-  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đại diện các phòng ban chuyện môn trực thuộc UBND huyện.

Hai bên chia sẻ nguồn lực thông tin, dữ liệu, thiết lập cơ sở vật chất để phục vụ tuyên truyền, truyền thông các sự kiện, nhiệm vụ thường niên cho UBND Huyện Nam Đông.

Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh tư vấn, hỗ trợ UBND Huyện Nam Đông trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, truyền thông các chương trình, sự kiện văn hóa trên địa bàn Huyện, trong đó tập trung vào xây dựng các chương trình truyền thông về phát triển hình ảnh Nam Đông trở thành điểm đến du lịch. Tổ chức tuyên truyền, truyền thông các hoạt động tìm hiểu về bản sắc văn hóa, nét đẹp rừng núi của Nam Đông; Tuyên truyền thông qua các hoạt động đối ngoại, hoạt động của các cơ sở giáo dục - đào tạo, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, du lịch, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo và các tổ chức liên quan khác.

Viện Nghiên cứu phát triển tổ chức tập huấn phát triển kỹ năng truyền thông cho cán bộ làm công tác truyền thông trên địa bàn Huyện; Thiết lập, tổng hợp, nghiên cứu viết bài chuyên sâu đăng trên Trang TTĐT Huyện Nam Đông.

Hỗ trợ đưa văn hóa vùng miền, sản phẩm đặc trưng của Huyện Nam Đông tham gia các sự kiện, hội chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết nối các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tham quan khảo sát tại Huyện Nam Đông nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện.

Hỗ trợ Huyện Nam Đông tập huấn sử dụng Bộ tiêu chí về chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) đối với cấp huyện, cơ quan chuyên môn của Huyện. Hỗ trợ Huyện Nam Đông tiếp cận các ứng dụng, công nghệ mới phục vụ công tác chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và nâng cao chất lượng CNTT cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn Huyện Nam Đông.

Các tin khác
Xem tin theo ngày