Thông báo hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất nhưng sau 03 năm chưa thực hiện
False 22411Ngày cập nhật 18/02/2022

Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 2020 và 2021 của huyện Nam Đông nhưng không có khả năng thực hiện

 

Thực hiện Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông;

UBND huyện thông báo hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 2020 và 2021 của huyện Nam Đông nhưng không có khả năng thực hiện, cụ thể: 

S

T

T

Tên công trình,dự án

Địa điểm

Diện tích
khoảng
(ha)

 
 

A

Công trình quốc phòng, an ninh

 

 

 

 

Năm 2021

 

 

 

1

Cơ sở làm việc công an huyện Nam Đông (vị trí mới)

Thị trấn Khe Tre

1,80

 

2

Khu căn cứ chiến đấu

Xã Hương Phú

6,00

 

B

Công trình, dự án cấp huyện xác định

 

 

 

 

Năm 2019

 

 

 

1

Bến, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn huyện Nam Đông (Thị trấn Khe Tre: 0,62 ha; Xã Hương Giang: 0,50 ha; Xã Hương Lộc: 0,50 ha)

Thị trấn Khe Tre, Xã Hương Xuân, Xã Hương Lộc

1,62

 

2

Chuyển đổi đất trồng keo kém hiệu quả kinh tế sang cây ăn quả (dự án trồng cam Nam Đông)

Xã Hương Lộc

4,00

 

 

TỔNG CỘNG

 

13,42

 

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày